Sayılarla kadın verileri açıklandı… Kadınlar erkeklerden 5,5 yıl uzun yaşıyor

ANKARA (İGFA) – Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılına ait İstatistiklerle Bayan sayılarını kamuoyu ile paylaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 49,9’unu bayanlar, yüzde 50,1’ini erkekler oluşturdu

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına nazaran 31 Aralık 2023 tarihi prestijiyle, bayan nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi, erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi oldu.

Diğer bir sözle, toplam nüfusun %49,9’unu bayanlar, %50,1’ini ise erkekler oluşturdu. Bayanlar ile erkekler ortasındaki bu oransal istikrar, bayanların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha üst yaş kümesinden itibaren bayanların lehine değişti. Bayan nüfusun oranı, 60-74 yaş kümesinde %52,1 iken 90 ve üzeri yaş kümesinde %70,2 oldu.

KADINLARIN ERKEKLERDEN 5,5 YIL DAHA UZUN YAŞADIĞI GÖRÜLDÜ

Hayat Tabloları sonuçlarına nazaran, doğuşta beklenen ömür müddeti 2020-2022 devrinde Türkiye geneli için 77,5 yıl iken bayanlarda 80,3 yıl, erkeklerde 74,8 yıl oldu. Genel olarak bayanların erkeklerden daha uzun yaşadığı ve doğuşta beklenen hayat müddeti farkının 5,5 yıl olduğu görüldü.

Hayat Tabloları sonuçlarına nazaran, belli bir yaştaki kişinin günlük hayattaki faaliyetlerini sonlandıracak bir sıhhat sorunu olmadan yaşaması beklenen yıl sayısını söz eden sağlıklı hayat mühleti, 2020-2022 devrinde sıfır yaşında bulunan bir kişi için Türkiye genelinde 58,4 yıl iken bayanlarda 57,0 yıl, erkeklerde 59,7 yıl oldu. Buna nazaran, erkeklerin doğuşta sağlıklı ömür mühletinin bayanlardan 2,7 yıl daha uzun olduğu görüldü.

KADINLARDA OBEZİTE ORANI %23,6 OLDU

Türkiye Sıhhat Araştırması sonuçlarına nazaran uzunluk ve kilo kıymetleri kullanılarak hesaplanan beden kitle indeksi incelendiğinde, 2022 yılında 15 ve daha üst yaştaki bireylerin %20,2’sinin obez, %35,6’sının ise obez öncesi durumda olduğu görüldü. Obez bireylerin oranı cinsiyete nazaran incelendiğinde, bayanların %23,6’sının obez ve %30,9’unun obez öncesi durumda, erkeklerin ,8’inin obez ve %40,4’ünün obez öncesi durumda olduğu görüldü.

Ulusal Eğitim İstatistiklerine nazaran, ortalama eğitim mühletinin yıllara nazaran arttığı görüldü. Türkiye geneli için ortalama eğitim mühleti 2011 yılında 7,3 yıl, bayanlarda 6,4 yıl, erkeklerde 8,3 yıl iken, 2022 yılında Türkiye genelinde 9,2 yıl, bayanlarda 8,5 yıl, erkeklerde 10,0 yıl oldu.

En az bir eğitim seviyesini tamamlayan 25 ve daha üst yaştaki bayanların oranı %86,7 olurken, yükseköğretim mezunu olan 25 ve daha üst yaştaki bayanların oranı %21,6 oldu. Bu ortada Yükseköğretim mezunu bayanların işgücüne iştirak oranı %68,8 olarak yansıdı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına nazaran 2022 yılında 15 ve daha üst yaştaki nüfusun işgücüne katılma oranının %53,1 olduğu görüldü. Bu oran bayanlarda %35,1, erkeklerde ise %71,4 oldu. Bayanların istihdam oranının erkeklerin yarısından daha az olduğu görüldü. Bayanların istihdamda yarı vakitli çalışma oranı ,1 oldu

Bu ortada Cinsiyetler ortası fiyat yahut yarar farkı tüm eğitim seviyelerinde erkek lehine gerçekleşti.

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre kadın büyükelçi oranı 2011 yılında ,9 iken 2023 yılında yüzde 27,3 olurken, Türkiye Büyük Millet Meclisi datalarına nazaran 2023 yıl sonu prestijiyle 599 milletvekili içerisinde bayan milletvekili sayısının 119, erkek milletvekili sayısının ise 480 olduğu belirlendi. Meclisteki bayan milletvekili oranı 2007 yılında %9,1 iken, 2023 yılında ,9 oldu. Yükseköğretimde misyonlu profesörler içinde bayan profesör oranı ise tabloya yüzde 33,9 olarak yansıdı.

ORTALAMA BİRİNCİ EVLENME YAŞI BAYANLARDA 25,7 OLDU

Evlenme İstatistiklerine nazaran resmi olarak birinci evliliğini 2023 yılında yapmış olan bayanların ortalama evlenme yaşı 25,7 iken erkeklerin ortalama evlenme yaşı 28,3 oldu. Ortalama birinci evlenme yaşının en yüksek olduğu vilayet, bayanlarda 29,0 yaş, erkeklerde 32,7 yaş ile Tunceli oldu. Ortalama birinci evlenme yaşının en düşük olduğu vilayet ise bayanlarda 22,9 yaş ile Ağrı, erkeklerde 26,2 yaş ile Şanlıurfa oldu.

Mutlaklaşan boşanma davaları sonucu annenin velayetine verilen çocuk oranı yüzde 74,9 oldu

İnternet kullanan bayanların oranı yüzde 83,3 oldu.

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına nazaran 2023 yılında, yaşadıkları etrafta gece yalnız yürürken kendilerini inançsız hissedenlerin oranı ,9 iken bu oran bayanlarda %27,4, erkeklerde yüzde 10,2 oldu. Bayanların yüzde 56,3’ü, erkeklerin ise yüzde 75,8’i yaşadıkları etrafta gece yalnız yürürken kendilerini inançta hissetti.

Konutta yalnız olduklarında kendilerini inançsız hissedenlerin oranı 2023 yılında %4,6 iken bu oran bayanlarda %6,3, erkeklerde %2,7 oldu. Bayanların %83,4’ü, erkeklerin ise %90,8’i konutta yalnız olduklarında kendilerini inançta hissetti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir